KEA Alumne er et gratis netværk for dig, der er dimitteret fra KEA. Netværket giver dig mulighed for at holde kontakten til KEA ved lige, møde eller gense tidl. medstuderende og styrke dit professionelle netværk og din karriere.