Praktikpladssøgning - tips og tricks // Searching for an internship - tips and tricks

FTFa afholder workshop fuld af gode tips til at forbedre dit ansøgningsmateriale // FTFa facilitates a workshop full of great tips to improve your application materials

English version below

Denne workshop hjælper dig til at lande den prak­tikplads du ønsker, og som passer godt til dig. 

Du kommer til at arbejde med, hvordan du omsætter din motivation til et direkte udbytte for et kommende praktiksted – så de ser fordelen ved at tage lige præcis dig ind som praktikant. Du kommer igennem din egen kompetenceafklaring, dvs. du får redskaber til, hvordan du sætter ord på både dine faglige og personlige kompetencer. Endelig giver FTFa dig gode råd til skrivning af CV og den gode ansøgning, samt tips til jobsamtalen.

TILMELD DIG PÅ SAFETICKET HER

 

//

 

This workshop helps you to land the internship you want, and which suits you well.

You will learn on how to turn your motivation into a direct benefit for a future internship - so they see the benefit of taking you as an intern. You will uncover your own competence clarification, ie. you get tools on how to put into words both your professional and personal competencies. Finally, FTFa gives you good advice for writing a CV and the good application, as well as tips for the job interview.

SIGN UP AT SAFETICKET HERE

Location

KEA - Konferencesalen, Guldbergsgade 29N